d

ONDERWIJSBEMIDDELING

Laat ons samenwerken.

Vriendschapisbronvanstress

“Vriendschap is ook een bron van stress”

Jongeren hebben veel vragen rond conflicten met vrienden. De jongerenhulplijn Awel wil dat we ook de donkere kant van vriendschap erkennen.

‘Ik weet niet zeker of ze mij leuk vindt. Ze doet zo afstandelijk; wat kan ik doen?’

‘Ik heb schrik dat dat meisje mijn plek stilletjesaan zal innemen, ook al zit ze niet bij ons op school. Ze zet ook foto’s van haar en dat meisje op Instagram en als ik dat dan zie, doet me dat pijn. Omdat ik daar ook kon staan’, vertelt een jongere aan Awel.

Vriendschap: het is een lastige kwestie, zeker voor jongeren. Dat stelt kinderen- en jongerentele­foon Awel vast, die vorig jaar al­leen al rond ruzie, jaloezie of an­dere problemen met vrienden 2.263 vragen kreeg. ‘Een op de tien gesprekken gaat over de min­der mooie kanten van vriend­schap’, zegt Sibille Declercq, coör­dinator van Awel. ‘Vriendschap is een bron van steun, maar ook een vorm van stress. Het is belangrijk dat te erkennen.’
‘Ik heb een BFF maar ik weet niet zeker of ze mij leuk vindt. Ze doet zo af­standelijk; wat kan ik doen?’, luidt een ander citaat. Jongeren hebben om diverse redenen problemen met vrienden. Hoe moeten ze om­gaan met een ‘opgedrongen’ vriendschap? Zijn ze bang om een vriend te verliezen? Vinden ze dat hun beste vriend te veel omgaat met anderen? Is er wel sprake van een gelijkwaardige relatie?

Hoe maak ik het goed na een ruzie?
1. Zeg tegen hem/haar wat er gebeurd is. Houd je bij de feiten en maak het concreet.
2. Vertel hoe jij je daar­bij voelde.
3. Zeg wat je zelf an­ders had kunnen doen.
4. Zeg wat jij nodig hebt.
5. Spreek af hoe jullie het samen weer goed maken.
Alle tips op www.sorrybox.be

Awel merkt dat jongeren moei­lijk met zulke spanningen om­gaan. Jongeren die naar de hulp­lijn bellen, hebben doorgaans al geprobeerd het conflict op te los­sen, al hadden die pogingen meestal net het omgekeerde resul­taat. Door die hevige emoties is het moeilijk het hoofd koel te hou­den.

Gidsende hand
Een gidsende hand is dus wel­kom. Ouders, opvoeders of leer­krachten doen er goed aan die conflicten niet onder de mat te ve­gen. De hulplijn schakelde bemid­delaar Sabine Coppens in, die een tool ontwikkelde voor jongeren en volwassenen.
‘Je gaat beter samen op zoek naar wat er achter het conflict schuilt’, zegt Coppens. ‘Want meestal gaat het niet zozeer om de ruzie zelf, maar om de tweede laag; wat ieder in het conflict ei­genlijk nodig heeft.’ Niet direct oordelen dus. ‘Het is duurzamer, als de jongeren zelf de mogelijk­heden afwegen.’
Dat laatste blijft ook voor Awel belangrijk, zegt Declerq. ‘Ook wij trappen nog soms in de val door dé oplossing te willen voorschotelen. Terwijl er geen eenvoudige oplos­singen bestaan.’ Niet elk conflict behoeft daarom een oplossing. Awel geeft jongeren mee: ‘Bedenk ook dat het oké is om te beslissen afstand te nemen, of een vriend­schap te verbreken. Het moet dan wel voor beiden oké zijn.’ (sgy)