d

ONDERWIJSBEMIDDELING

Laat ons samenwerken.

Soorten conflicten op school

Conflicten ontstaan als belangen en behoeften van mensen met elkaar botsen. Welke behoeften en verlangens kunnen botsen in de schoolse context, vindt u in het schema hieronder. Een aantal behoeftes en verlangens gelden voor iedereen: iedereen wil goede relaties, iedereen wil erkenning voor de eigen inspanningen en iedereen wil respect. De manieren waarop deze verlangens worden ingevuld verschillen. Deze verschillen naar boven brengen en met elkaar in verbinding brengen, is de kunst van goede bemiddeling in conflictsituaties. .

Iedereen wil goede relaties, iedereen wil erkenning voor de eigen inspanningen en iedereen wil respect.

Een conflict kan je definiëren als “een proces dat begint wanneer een individu of een groep ervaart dat een ander individu of een andere groep iets doet of (na)laat of zal gaan doen of (na)laten wat negatieve gevolgen heeft voor de eigen belangen, opvattingen of waarden en normen” (De Dreu, 1999). In de schoolse context kunnen conflicten voorkomen tussen de verschillende actoren in en rondom de school. Elke actor heeft eigen verwachtingen en eigen belangen. Als die botsen met elkaar dan onstaat er een conflict.

De meeste conflicten komen voor tussen:

• leerlingen onderling

• leerkrachten en leerlingen

• ouders en de school (leerkrachten en/of directie)

• leerkrachten onderling

• leerkrachten en directie