d

ONDERWIJSBEMIDDELING

Laat ons samenwerken.

n

Team

ERKEND BEMIDDELAAR

SABINE COPPENS

Bemiddeling en herstelgericht werken

Sabine Coppens is bemiddelaar, trainer, begeleider en heeft jarenlang ervaring als leerkracht, leerlingbegeleider en vertrouwenspersoon in het secundair onderwijs. Na haar opleiding tot familiaal en sociaal bemiddelaar, vroeg zij haar erkenning aan en richtte zij mee het Netwerk Onderwijs Mediation op. Bemiddeling en herstelgericht werken in het onderwijs in al haar facetten vormt haar voornaamste focus. Ze bemiddelt in conflicten op de werkvloer. Ze begeleidt scholen of organisaties in hun veranderingsprocessen om op een andere manier beleid te voeren door middel van het integreren van herstelgerichte processen. Herstelgerichte processen houden rekening met de behoeften van alle betrokkenen en leiden tot een meer respectvol en emancipatorisch klimaat. Kortom, er wordt op een nieuwe manier naar gezag en autoriteit gekeken. Ze geeft trainingen, biedt ondersteuning en verzorgt publicaties voor jongeren, leerlingen, begeleiders, leerkrachten en leidinggevenden om hen nog meer te laten vertrouwen en geloven in hun eigen kracht en (pedagogisch) meesterschap.

ERKEND BEMIDDELAAR

BARBARA JANSSENS

Bemiddeling en diversiteit

Barbara is sociologe en is gediplomeerde in de voortgezette opleiding internationaal en intercultureel management. De maatschappij wordt steeds meer divers. Barbara vindt het een uitdaging om mensen binnen al deze verschillende contexten in hun kracht te zetten en oplossingen te helpen formuleren. Ze heeft jarenlang gewerkt voor het departement opvang asielzoekers van Rode Kruis-Vlaanderen in het coachen en ondersteunen van de teams in de opvangcentra. Nadien ontwikkelde ze heel wat expertise als lokaal overlegplatform deskundige rond alle thema’s die gelinkt zijn aan gelijke onderwijskansen in het basisonderwijs en het secundair onderwijs en het versterken van de linken tussen onderwijs en welzijn. Het snijvlak tussen onderwijs/welzijn en diversiteit is wat haar boeit en enthousiast maakt om mee aan de slag te gaan. Binnen Netwerk Onderwijs Mediation bemiddelt ze tussen personeelsleden, kan ze vorming geven rond thema’s die gelinkt zijn aan bemiddelen en diversiteit en gaat ze graag aan de slag met leerlingen.