d

ONDERWIJSBEMIDDELING

Laat ons samenwerken.

Image Alt
Ask Away

Er zijn geen domme vragen.

Wie kan er bij jullie terecht?

Iedereen die een vraag heeft rond bemiddeling en/of peer mediation. Dit kan een vraag tot vorming zijn maar ook een vraag rond bemiddeling in een conflict tussen twee personeelsleden, binnen een team onderling en/of met de leidinggevende, in een ruimere organisatie (leerkrachten, ouders,…). Bemiddeling is een methode om conflicten tussen mensen aan te pakken. Hierbij worden de partijen die een conflict hebben, bijgestaan door een bemiddelaar die samen met hen rond de tafel zit. De bemiddelaar staat buiten het conflict, maar helpt om de communicatie tussen de partijen op gang te brengen, te vergemakkelijken en gaande te houden. De bemiddelaar biedt geen kant-en-klare oplossing, maar helpt om er samen uit te geraken. Binnen de onderwijscontext maar ook binnen organisaties is bemiddeling een goede manier om verschillende soorten conflicten aan te pakken. Afhankelijk van de aard van het conflict en de mensen die erbij betrokken zijn, worden andere werkmethoden gehanteerd. 

Welke opties zijn er?

De concrete methodiek wordt steeds bepaald na een afspraak met de opdrachtgever. Afhankelijk van de specifieke situatie wordt telkens een scenario op maat afgesproken.

Waarom contacteren we jullie best op tijd?

Het ontstaan en escaleren van conflicten is een dynamisch proces waarbij een aantal stadia doorlopen worden. Hoe zwaarder de escalatie hoe moeilijker het zal zijn om de partijen nog rond de tafel te krijgen om te bemiddelen. Het is dus altijd beter om tijdig in actie te komen en samen te zoeken welke oplossingen mogelijk zijn. Als organisatie is het ook altijd interessant om ook preventief na te denken welke afspraken gerespecteerd zullen worden zodra er zich een conflict voordoet.

Hoe lang duurt zo'n proces?

Het is niet mogelijk om op voorhand een termijn te plaatsen op een bemiddelingsproces. Dit zal afhangen van de context, het aantal betrokken personen en de mate van escalatie.

In welke regio zijn jullie actief?

We verplaatsen ons in heel Vlaanderen en naar Brussel.

Wie zijn Sabine en Barbara?

De bemiddelaars van NOM zijn door FOD justitie erkend als bemiddelaar en blijven dus ook bijscholing volgen.

Wat kan je verwachten van een bemiddelaar van Netwerk Onderwijs Mediation?

  • Een neutrale houding
  • Oog voor alle partijen en hun achterliggende belangen
  • Vertrouwelijkheid en discretie
  • Kennis van de onderwijscontext en –wetgeving

Wat verwacht de bemiddelaar van de conflictpartijen?

  • Bereidheid om te luisteren naar de andere(n)
  • Actieve deelname aan de communicatie
  • Intentie om samen tot een oplossing te komen

Oplossingen voor conflicten die tot stand komen via bemiddeling zijn vaak duurzame oplossingen omdat  ze niet zijn opgelegd, maar uitgedacht door de conflictpartijen zelf!

 

Begeleiden

NOM begeleidt teams en organisaties.

01

Elke dag zetten leerkrachten, directies, teamleden zich ten volle in om warme relaties op te bouwen en te onderhouden, om hun teamleden en leerlingen een rustige leeromgeving te geven en de meest optimale voorwaarden te creëren om les te geven.

Een eerste kennismakingsgesprek is steeds vrijblijvend.

BEMIDDELEN

NOM bemiddelt in conflicten binnen organisaties en in schoolse context.

02

Bij conflicten binnen organisaties en in schoolse context kan er beroep gedaan worden op een bemiddelaar van NOM.

Wil je meer in formatie? Vraag dan vrijblijvend onze infobrochure aan.

VORMING en TRAINING

NOM verzorgt vorming en training rond omgaan met conflicten.

03

NOM geeft ook vormingen en trainingen in bemiddeling, een methode om conflicten aan te pakken. Dit is een praktische training die vertrekt vanuit jouw concrete voorbeelden en ervaringen.