d

ONDERWIJSBEMIDDELING

Laat ons samenwerken.

Bemiddeling op school

Bemiddeling is een methode om conflicten tussen mensen aan te pakken. Hierbij worden de partijen die een conflict hebben, bijgestaan door een bemiddelaar die samen met hen rond de tafel zit. De bemiddelaar staat buiten het conflict, maar helpt om de communicatie tussen de partijen op gang te brengen, te vergemakkelijken en gaande te houden. De bemiddelaar biedt geen kant-en-klare oplossing, maar helpt om er samen uit te geraken. Binnen de onderwijscontext is bemiddeling een goede manier om verschillende soorten conflicten aan te pakken. Afhankelijk van de aard van het conflict en de mensen die erbij betrokken zijn, worden andere werkmethoden gehanteerd. De concrete methodiek wordt steeds bepaald na een afspraak met de opdrachtgever. Afhankelijk van de specifieke situatie wordt telkens een scenario op maat afgesproken.