d

ONDERWIJSBEMIDDELING

Laat ons samenwerken.

Image Alt
NOM bemiddelt in conflicten binnen organisaties en in schoolse context.

Bemiddelen

Conflictbemiddeling

  • Tijdens een eerste gesprek met de opdrachtgever verkennen we de situatie en stemmen we wederzijdse verwachtingen en afspraken af.
  • Op basis daarvan bespreken we welke bemiddelingsmethodes het meest geschikt zijn om in te zetten in concrete situaties.

In sommige gevallen zal de NOM-mediator één of meerdere gesprekken hebben met de mensen tussen wie het conflict zich afspeelt. In andere gevallen zal een hele groep of het hele team betrokken worden in een teamdag. Ook combinaties van duo-gesprekken en groepsgesprekken zijn mogelijk.

  • De NOM- medewerkers hebben onder andere ervaring binnen onderwijscontext en zijn als bemiddelaar erkend door de Federale Bemiddelingscommissie. Ze werken vanuit de principes van vertrouwelijkheid en meerzijdige partijdigheid.

Een eerste kennismakingsgesprek is steeds vrijblijvend.

Wil je meer informatie?
Mail of bel ons. We kunnen je ook vrijblijvend de infobrochure bezorgen.

BEGELEIDEN

NOM begeleidt teams en organisaties.

01

Elke dag zetten leerkrachten, directies, teamleden zich ten volle in om warme relaties op te bouwen en te onderhouden, om hun teamleden en leerlingen een rustige leeromgeving te geven en de meest optimale voorwaarden te creëren om les te geven. Soms lukt dit niet of botsen ze op uitdagingen : storend gedrag, veranderingen, veel druk op je takenpakket, spanningen onderling…

VORMING en TRAINING

NOM verzorgt vorming en training rond omgaan met conflicten.

02

NOM geeft ook vormingen en trainingen in bemiddeling, een methode om conflicten aan te pakken...